«Χρησιμοποιήστε την ενέργειά σας για να ενθαρρύνετε όσους θαυμάζετε παρά να είστε σκληροί σε αυτούς που δεν θαυμάζετε»