Το «It's all Greek to me», παρέμεινε στην αγγλική γλώσσα ως ιδιωματισμός. Εάν κάποιος πει κάτι δυσνόητο ή πολύ μπερδεμένο ή μιλάει πολύ γρήγορα ή αυτά που λέει δεν βγάζουν νόημα, σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, κάποιος θα πει «όλα αυτά μου φαίνονται ελληνικά».