Πολύ πιο γρήγορα από τις αρχικές προβλέψεις
Η συνομιλία εκτιμάται πως αφορούσε σε μια μεγάλη συμφωνία για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου που εντοπίστηκαν στη Μεσόγειο στα ανοικτά του Ισραήλ
Απορρίπτει προκαταβολικά το ψήφισμα του ΟΗΕ για την απόφαση των ΗΠΑ