Η Έκθεση του ΔΝΤ έρχεται να κλονίσει την τεχνητή ευδαιμονία. Κάνει αυτό που αποφεύγουν όλοι, ανοίγοντας θέματα που προτιμούμε ερμητικά κουκουλωμένα. Μας θυμίζει ποια είναι η πραγματική πορεία και όχι αυτή στην οποία θα θέλαμε να βρισκόμαστε. Χτυπάει αυτόν τον κώδωνα κινδύνου - όχι ακόμα τον συναγερμό - που είχαν προσπαθήσει όλοι να βραχυκυκλώσουν. Τι λέει, λοιπόν, η έκθεση; Αν και η προσαρμογή ήταν μεγάλη και έχει φορτώσει μεγάλο κόστος στην κοινωνία, ο γκρεμός δεν έχει απομακρυνθεί. Το ΔΝΤ τον αποκαλεί ευγενικά «υψηλοί καθοδικοί κίνδυνοι» (high downside risks). O σημαντικότερος κίνδυνος, κατά το ΔΝΤ, προέρχεται από τις συντάξεις.