Νορβηγία

Η ειδική σχέση της Νορβηγίας με την ΕΕ και η περίπτωση του AFP Contributor via Getty Images