Ο «Εμμανουήλ» και οι πρώτες καμπάνες που έγιναν οβίδες για τα κανόνια της Γαλλικής Επανάστασης.
Η θρησκευτικότητα του συγγραφέα και το κάλλος της γοτθικής αρχιτεκτονικής.