Ο Μεγάλος Αιρετικός

Δ. Παπαδημητρίου: Στην εποχή μας πολιτικός σημαίνει αναπόφευκτα