Οηε

Η επικού μεγέθους ανθρωπιστική κρίση στην Mohammed Hamoud via Getty Images
Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Michael Gottschalk via Getty Images