Παράσταση

CULTURE

Το «Λευκό Ρόδο» του Ούντο Τσίμερμαν στην Εναλλακτική Σκηνή της Α. Σιμόπουλος