Τα ομηρικά νησιά είναι τέσσερα, το Δουλίχιον, η Ιθάκη, η Σάμη και η Ζάκυνθος. Αμέσως παρατηρείται ένα παράδοξο. Το Δουλίχιον είναι νήσος αν και ουδετέρου γένους.