Ψήφος

Προσοχή, πολιτικό Katya_Havok via Getty Images
Ευρωπαίος (Πολίτης) και Tzogia Kappatou via Getty Images