Ψήφος

Ευρωπαίος (Πολίτης) και Tzogia Kappatou via Getty Images
Προσοχή, πολιτικό Katya_Havok via Getty Images