Ρεπουμπλικανικό Κόμμα

Το 45 τοις
  • Το 45 τοις εκατό

    Άννα Αγγελίδου Anna Angelides is a Greek-American communications professional who works as a journalist, copywriter and translator for American and Greek publications. She works on a project basis for the IOCC and for EIMAI Center for Emerging Young Leaders.
Ο Τυφώνας Ντόναλντ