Σκυλιά

Τα ζώα είναι ότι μας απέμεινε από το παράδεισο (Milan