Τέμενος

Έγκλημα στην Εκκλησία του ASSOCIATED PRESS
Τα Social Media «πνίγηκαν στο αίμα» της τρομοκρατικής επίθεσης της Νέας Hagen Hopkins via Getty Images