Στην μελέτη συμμετείχαν πολλές περισσότερες γυναίκες
Η έρευνα έχει διευρυνθεί και για άλλους περίεργους θανάτους