Γιατί μείωσε έτσι εύκολα τη γυναίκα συνάδελφο του;