Τούρκοι

Έγινε Rapid Evacuation ή Εθνοκάθαρση στην Καρπασία Sean Gallup via Getty Images