Τρένο

Πατρινό τραίνο, όχι milangonda via Getty Images