Η δήλωση για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αλλά και για την ανάγκη κάλυψης μεγάλης απόστασης για την επίτευξη συμφωνίας δεν φαίνεται να οδηγεί στην άμεση χαλάρωση της πολιτικής της ΕΚΤ έναντι της Ελλάδας, ούτε όμως στην αυστηροποίησή της. Ένας από τους λόγους που καθυστερεί η επίτευξη συμφωνίας για το περιεχόμενο της τετράμηνης παράτασης του ισχύοντος προγράμματος είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να προτείνει τα αναγκαία ισοδύναμα μέτρα για να εξασφαλίσει τις αλλαγές που επιθυμεί.