ΤΟ BLOG
25/04/2016 07:51 EEST | Updated 26/04/2017 08:12 EEST

#This_Vouliweek | EK - Εβδομαδιαία Ανασκόπηση 18 -21 Απριλίου 2016 

Τα θεμελιώδη δικαιώματα βρέθηκαν για μια ακόμα εβδομάδα στο επίκεντρο των συζητήσεων του ΕΚ. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας ως προς απελευθέρωση των θεωρήσεων visa αλλά και για τα χιλιάδες αγνοούμενα παιδιά μεταναστών που έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι τροπολογίες του ΕΚ σχετικά με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση για τον έλεγχο των όπλων και συζητήθηκαν προτάσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

PATRICK HERTZOG via Getty Images

Από τις Βρυξέλλες, Γεωργία Κιούλια για το Vouliwatch

Τα θεμελιώδη δικαιώματα βρέθηκαν για μια ακόμα εβδομάδα στο επίκεντρο των συζητήσεων του ΕΚ. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν  σχετικά με την πρόοδο της Τουρκίας ως προς απελευθέρωση των θεωρήσεων visa  αλλά και για τα χιλιάδες αγνοούμενα παιδιά μεταναστών που έχουν εξαφανιστεί στην Ευρώπη. Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι τροπολογίες του ΕΚ σχετικά με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση για τον έλεγχο των όπλων και συζητήθηκαν προτάσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο, πέτυχαν άτυπη συμφωνία για το τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των γυναικών υπερψήφισε προτάσεις για την αντιμετώπιση της γυναικείας φτώχειας στην ΕΕ. Διαβάστε αναλυτικότερα στο EU-Vouliweek.

18 Απριλίου 2016 

Διακοινοβουλευτική συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής Φορολογίας ΤΑΧΕ II για την φοροαποφυγή και τον δημοκρατικό έλεγχο. 

Η ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι στον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό αλλά ο αντίκτυπος του για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν το κύριο αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη συνάντηση της ειδικής Επιτροπής TAXE II με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων. Έπειτα από τις αποκαλύψεις των «εγγράφων του Παναμά», οι ευρωβουλευτές και οι εθνικοί τους ομόλογοι συζήτησαν επίσης για το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων αλλά και την ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών. Συμφώνησαν δε, ότι οι προτάσεις και τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο εναπόκεινται στις εθνικές αρχές να ενεργούν έναντι της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του ΕΚ  «η απώλεια διαφυγόντων κερδών της ΕΕ, υπολογίζεται σε 50-70 εκατομμύρια κάθε χρόνο». Η ειδική επιτροπή TAXE II, πρόκειται να εκδώσει πόρισμα με ειδικές συστάσεις τον Ιούλιο του 2016 ενώ οι Ολλανδοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου της ΕΕ έχουν δεσμευτεί για επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής πριν από τη λήξη της Προεδρίας. Παρακολουθείστε αποσπάσματα από τη συζήτηση στο σχετικό σύνδεσμο.

Η αλιεία στην Ευρώπη με έμφαση στη Μεσόγειο.  

Στις 18 Απριλίου η επιτροπή Αλιείας ψήφισε το πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας και τις αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται επί τέσσερα έτη στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας.  Στις 19 Απριλίου, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση, με θέμα «Μεσόγειος: κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων και στρατηγικές για τη διατήρησή τους, και κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αλιευτικού τομέα». Στόχος της ακρόασης ήταν να εξεταστούν οι εξωτερικοί παράγοντες που έχουν επιπτώσεις στα αλιευτικά αποθέματα, όπως για παράδειγμα η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή αλλά και οι κοινωνικο-οικονομικές πτυχές της αλιείας στη Μεσόγειο.

19 Απριλίου 2016 

Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας των δύο Φύλων (FEMM):  Το Γυναικείο πρόσωπο της φτώχειας στην Ευρώπη. 

Με 25 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 4 αποχές, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών το σχέδιο έκθεσης της Maria Arena (Σοσιαλιστές, Βέλγιο) σχετικά με τη διάσταση της γυναικείας φτώχειας στην Ευρώπη.  Σύμφωνα με τη συνέντευξη που παραχώρησε η εισηγήτρια, «τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η φτώχεια στην Ευρώπη έχει αυξηθεί. Ειδικά στις γυναίκες το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο ενώ τα προγράμματα λιτότητας που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της  κρίσης έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στις γυναίκες παρά στους άνδρες». Το σχέδιο έκθεσης, εξετάζει τα  βαθύτερα αίτια της φτώχειας στις γυναίκες και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη για να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους. Επικεντρώνεται επίσης στις βασικές αιτίες και την έκταση της φτώχειας των γυναικών στην ΕΕ, την παιδική φτώχεια, τις διακρίσεις τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας της φτώχειας αλλά και στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των γυναικών.

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN): Άτυπη συμφωνία  για το άνοιγμα της αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών στην ΕΕ. 

Άτυπη συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ των διαπραγματευτών του ΕΚ και του Ε. Συμβουλίου σχετικά  με  τέταρτο πακέτο σιδηροδρόμων που αφορά στο άνοιγμα της αγοράς της ΕΕ για τις εγχώριες σιδηροδρομικές μεταφορές και την εξασφάλιση ίσων όρων για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Οι νέοι κανόνες, έχουν ως στόχο  την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών αλλά και τη βοήθεια στην επίτευξη των στόχων για τις εκπομπές αερίων ρύπων.  Το ευρωκοινοβούλιο, υιοθέτησε τη θέση του σχετικά με τις προτάσεις της Ε. Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η εντολή για την έναρξη του τριμερούς διαλόγου σχετικά με τον «τεχνικό πυλώνα» εγκρίθηκε από την Επιτροπή TRAN του ΕΚ τον Μάρτιο του 2016. Η άτυπη συμφωνία, θα πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και από το ΕΚ, το οποίο θα ψηφίσει τις νέες προτάσεις στη δεύτερη σύνοδο Ολομέλειας του Απριλίου 2016.

20 Απριλίου 2016 

Επιτροπή  Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO): Μεταρρύθμιση για τον έλεγχο των όπλων. 

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, παρουσίασε για πρώτη φορά τις τροπολογίες στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των όπλων, η οποία έχει ως στόχο να εμποδίσει την μεταφορά τους  στα χέρια των τρομοκρατών. Οι ευρωβουλευτές, εξέφρασαν ανησυχίες για τα κενά της νομοθεσίας σχετικά με το δικαίωμα νόμιμης κατοχής όπλων, ωστόσο χαιρέτισαν τις προτάσεις για την προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας. Ανάμεσα στις 86 τροπολογίες που κατατέθηκαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προτάσεις που αφορούν σε ισχυρότερα πρότυπα στην ταξινόμηση, την απενεργοποίηση, καθορισμός ειδικών παραμέτρων για την σήμανση και την ιχνηλασιμότητα των πυροβόλων όπλων, προθεσμίες λήξης για πιστοποιητικά κατοχής, ιατρικές εξετάσεις για όσους διαθέτουν όπλα στην κατοχή τους, ειδική έκδοση πιστοποιητικών για πωλήσεις και ασφαλή φύλαξη καθώς και ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για την οπλοκατοχή.  Η αναθεωρημένη πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία από την Επιτροπή IMCO στα τέλη Ιουνίου 2016.

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE): Ξένοι μαχητές 

Η επικεφαλής της Eurojust, Michèle Coninsx ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής LIBE  σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντιμετώπιση του φαινομένου των ξένων μαχητών, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εργασιών τον τομέα δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ για την έκδοση κοινών δικαστικών αποφάσεων.  Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύνδεση μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, τη διαχείριση των ατόμων που επιστρέφουν από περιοχές συγκρούσεων και στην αποριζοσπαστικοποίηση ιδίως των νέων.  Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει ένας νέος κοινός ορισμός για την τρομοκρατία και να προσδιοριστούν παράμετροι που να αποδεικνύουν τις τρομοκρατικές προθέσεις.

21 Απριλίου 2016 

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE): Τουρκία, εξαφανισμένοι ασυνόδευτοι ανήλικοι και πρόληψη της τρομοκρατίας.  

H επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, συζήτησε με την Europol για τα 10.000 αγνοούμενα παιδιά μεταναστών αλλά και για την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα βήματα που έχει κάνει η Τουρκία για να εξαιρεθούν οι Τούρκοι πολίτες από την υποχρέωση θεώρησης βίζας κατά την είσοδό τους στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης τον εξ εξελίξει νομοθετικό έργο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΕΕ, προκειμένου να χορηγηθεί ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Schengen, ενώ απέρριψαν την πρόταση για χαλάρωση των κριτηρίων και κάλεσαν την Ε. Επιτροπή να ελέγξει την συμμόρφωση της Τουρκίας με ιδιαίτερη προσοχή. Ως μέρος της συμφωνίας ΕΕ -Τουρκίας που επετεύχθη στις 18 Μαρτίου 2016 για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, προβλέπεται επιτάχυνση της απελευθέρωσης των θεωρήσεων visa για τους Τούρκους πολίτες που εισέρχονται στην ΕΕ, έως τον Ιούνιο του 2016, υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα σημεία αναφοράς ικανοποιούνται από τη γείτονα χώρα.  Η επόμενη έκθεση προόδου σχετικά με το επικείμενο ζήτημα θα παρουσιαστεί στις 4 Μαΐου. Μόλις η Ε. Επιτροπή εγκρίνει τη νομοθετική πρόταση για απελευθέρωση των θεωρήσεων visa, θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Η επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συζήτησε επίσης  το ζήτημα της εξαφάνισης παιδιών μεταναστών και προσφύγων μετά την άφιξή τους στην ΕΕ, με εκπροσώπους της Europol, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και μέλη της Ομοσπονδίας Missing Children Europe.  «10.000 παιδιά μεταναστών και προσφύγων αγνοούνται μετά την άφιξή του στην ΕΕ», δήλωσε ο επικεφαλής της Europol Brian Donald, έπειτα από τη δημοσίευση σχετικής έκθεσης, εκφράζοντας  φόβο ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης εγκληματικών συμμοριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες, «το 31% των μεταναστών και των προσφύγων που εισήλθαν στην ΕΕ από 1 Ιανουαρίου το 2016, ήταν παιδιά, ενώ σχεδόν τα μισά από αυτά είναι ασυνόδευτα». «Μόνο το 2015, 85.482 ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην ΕΕ. Ο αριθμός αυτός είναι τρείς φορές μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του 2014, ενώ το 50% αυτών είναι αφγανικής καταγωγής και μόλις το 13% είναι από την Συρία». Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας και ασφάλειας των ασυνόδευτων ανηλίκων και υποστήριξαν ότι πρέπει να βελτιωθεί η διασυνοριακή συνεργασία προκειμένου να βρεθούν εξαφανισμένα παιδιά μεταναστών τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ταξιδέψει σε άλλη χώρα.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ακρόαση σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, στην οποία παρουσιάστηκε η πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Το σχέδιο έκθεσης προβλέπει, συστηματικούς ελέγχους ακόμα και για τους πολίτες της ΕΕ και όχι μόνο των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Κατατέθηκαν και συζητήθηκαν επίσης οι τροπολογίες επί του σχεδίου έκθεσης που αφορά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το οποίο μεταξύ άλλων προτείνει ποινικοποίηση προπαρασκευαστικών τρομοκρατικών ενεργειών, όπως ταξίδια με τρομοκρατικό σκοπό.

Πρόσφατες ερωτήσεις των ελλήνων ευρωβουλευτών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ερώτηση του Νίκου Χουντή για ελλείψεις φαρμάκων και κερδοσκοπία

Ερώτηση του Δημήτρη Παπαδημούλη σχετικά τα κενά στη βοήθεια της ΕΕ προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού

Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για το εμπόριο παραποιημένων προϊόντων

Ερώτηση του Νότη Μαριά, σχετικά με την δήμευση από το Αλβανικό κράτος των περιουσιών 123 οικογενειών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας της Βορείου Ηπείρου.