Οι δέκα αυτοκρατορίες που έφτασαν κοντά στην παγκόσμια κυριαρχία

Οι δέκα αυτοκρατορίες που έφτασαν κοντά στην παγκόσμια κυριαρχία
Burning of Diana's temple at Ephesus, July 21, 356 BC. Achaemenid Empire, Turkey, 4th century BC.
Burning of Diana's temple at Ephesus, July 21, 356 BC. Achaemenid Empire, Turkey, 4th century BC.
DEA / G. DAGLI ORTI via Getty Images

Από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έως την Ναζιστική Γερμανία, φυλετικές, εθνικές ή θρησκευτικές ομάδες προσπαθούσαν πάντοτε να κατακτήσουν τον κόσμο και να επιβάλουν την κυριαρχία τους μέσω της βίας ή της δημιουργίας σχέσεων εξουσίας.

Το κανάλι του Youtube Top Lists δημιούργησε δύο βίντεο που παρουσιάζουν τις αυτοκρατορίες που έφτασαν πολύ κοντά στην παγκόσμια κυριαρχία, σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο Οίκος των Αχαιμενιδών, η σπουδαιότερη Περσική δυναστεία της αρχαιότητας που κυριάρχησε σε όλη την Ασία από το 540 πΧ έως το 330 πΧ. Ιδρυτής της δυναστείας των Αχαιμενιδών ήταν ο Αχαιμένης ο οποίος σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ιστορικών έζησε γύρω στο 700 π.Χ. την εποχή του Ασσύριου βασιλιά Σενναχειρείμ ως αρχηγός της Περσικής φυλής των Πασαργάδων. Ο Αχαιμένης θεωρείται ημι – μυθικό πρόσωπο και η ιστορική του ύπαρξη αμφισβητείται, αναφέρεται μονάχα στην επιγραφή του Δαρείου του Μέγα στο Μπεχινστούν ενώ απουσιάζει σε παλιότερες ιστορικές πηγές. Νεώτεροι ιστορικοί συμπεραίνουν ότι ήταν εφεύρεση του Δαρείου για να εμφανίσει τη συγγενική του σχέση με τον Κύρο μέσω ενός κοινού προπάτορα. Με αυτό τον τρόπο θα νομιμοποιούσε την άνοδο του στον Περσικό θρόνο. Οι Ελληνικές πηγές αντίστοιχα θεωρούν τον Αχαιμένη αληθινό πρόσωπο και μάλιστα Έλληνα γιο του Πέρση και εγγονό του μυθικού Περσέα, υπάρχει επιπλέον καταπληκτική ομοιότητα του Ελληνόφωνου ονόματος του με αυτό των Αχαιών. Ο Δαρείος Γ’ ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Περσικής αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, πριν την κατάκτηση της από τον Αλέξανδρο τον Μέγα. Kαι σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σημειώσουμε τη σημαντικότατη παράλειψη των συντελεστών των εν λόγω βίντεο, που παραλείπουν, στη συγκεκριμένη λίστα, την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου.

Δημοφιλή