Αρθρογράφος

ActionAid

Aνεξάρτητη διεθνής οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών.

Η ActionAid είναι μια ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ελλάδα ξεκίνησε να δουλεύει το 1998 και το 2017 δημιούργησε στον Κολωνό ένα κέντρο στήριξης για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κοινωνικό αποκλεισμό. Φέτος ξεκίνησε δράση και στη Θεσσαλονίκη, προωθώντας την απασχολησιμότητα και την ενεργό συμμετοχή των νέων στη ζωή της πόλης, μέσω της τέχνης και του εθελοντισμού.