Αρθρογράφος

Αναστάσιος Παυλόπουλος

Δικηγόρος, Δρ. Νομικής Α.Π.Θ.

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου και μεταπτυχιακές σπουδές στο δημόσιο δίκαιο και την πολιτική επιστήμη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συνταγματική οργάνωση του κράτους και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρεμβαίνει με κριτική σκέψη σε ζητήματα επικαιρότητας, χωρίς να χάνει την πίστη του στον άνθρωπο και τις δημιουργικές δυνάμεις του.