Ανδρέας Παπαμιμίκος

Για να «κυλήσει» το Ποτάμι, πρώτη η Νέα

Για να «κυλήσει» το Ποτάμι, πρώτη η Νέα Δημοκρατία

Και αυτήν την Κυριακή προτρέπω τους πολίτες του μεταρρυθμιστικού κέντρου να μην παίξουν τη χώρα στα ζάρια. Οποιαδήποτε «ανέξοδη», τρίτη και ουδέτερη ψήφος ουσιαστικά ενδυναμώνει αυτούς που θέλουν τη χώρα απομονωμένη, σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οδηγούν σε χρεοκοπία.
22/01/2015 17:22 EET