Αρθρογράφος

Αριστοτέλης Αλβανός

Πολιτικός επιστήμονας και δημόσιος υπάλληλος

Ο Αριστοτέλης Αλβανός είναι δημόσιος υπάλληλος, πολιτικός επιστήμονας, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, και απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ). Από το 2011 υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.