Αρθρογράφος

Αθανάσιος Γκότοβος

τ. Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Αθανάσιος Γκότοβος είναι τ. καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και ασχολείται ερευνητικά και συγγραφικά με τις θεωρίες των εκπαιδευτικών οργανισμών, τη διδακτική της γλώσσας και της ιστορίας, τις θεωρίες αγωγής και κοινωνικοποίησης και τη διαπολιτισμική παιδαγωγική.