Αρθρογράφος

Χρήστος Κλειώσης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, υποψήφιος διδάκτωρ στο φορολογικό δίκαιο.

O Χρήστος Κλειώσης είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφιος διδάκτωρ στο φορολογικό δίκαιο.