Αρθρογράφος

Γεώργιος Κουκάκης

Αναλυτής στο ΚΕΔΙΣΑ, μέλος του (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)- research associate «HERMES» Institute of International Affairs Security & Geoeconomy I.I.A.S.GE

Ο Γεώργιος Κουκάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master of Arts) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στα ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας, το Δίκαιο της Θάλασσας, τους Διεθνείς Οργανισμούς, την Εξωτερική Πολιτική, την Ενεργειακή Ασφάλεια, τη Στρατηγική, την Εθνική Άμυνα, τη Διοίκηση και την Ηγεσία, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση. Είναι αναλυτής στο Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων (ΚΕΔΙΣΑ), μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.), research associate στο «HERMES» Institute of International Affairs, Security & Geoeconomy (I.I.A.S.GE.) και μέλος του Παγκόσμιου Ελληνικού Δικτύου Αλληλεγγύης υπέρ των νέων για Σπουδές, Επαγγελματική Ένταξη, Σταδιοδρομία και Επιχειρηματικότητα «ΑΛΛΗΛΟΝnet». Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε αρκετά συνέδρια-ημερίδες και αρθρογραφεί σε διάφορους ηλεκτρονικούς ιστότοπους όπως το «Geopolitics & Daily News», το «Infognomon Politics», το «LEP» και το ηλεκτρονικό περιοδικό «e-Άλληλον». Αναλύσεις και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί στο περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση» του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό «Η Ελλάδα, η Ευρώπη και ο Κόσμος» της Μονάδας Έρευνας για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Πολιτική του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο «Cultural Diplomacy Journal» του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας, καθώς και στις ιστοσελίδες των Ινστιτούτων Διεθνών Σχέσεων στα οποία συμμετέχει. LinkedIn: linkedin.com/in/georgios-koukakis-22ab76146 Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Georgios-Koukakis-2 Academia: https://aegean.academia.edu/GeorgiosKoukakis