Αρθρογράφος

Δρ. Γιάννης Βογιατζάκης

Καθηγητής Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Δρ. Γιάννης Βογιατζάκης είναι Καθηγητής Διαχείρισης & Προστασίας Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων επίσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τα εξής: Διατήρηση και Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Οικολογία Τοπίου, Οικοσυστήματα και Κλιματική Αλλαγή και Αγρό-περιβάλλον.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.