Αρθρογράφος

Γρηγόρης Αγγελίδης

Απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αρθρογράφος

Είμαι απόφοιτος τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αρθρογράφος, κάτοικος Σίνδου, Θεσσαλονίκης