Αρθρογράφος

Λόης Λαμπριανίδης

Καθηγητής στο ΠΑ.ΜΑΚ., τ. Γενικός Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οικονομικός γεωγράφος, Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας, πρ. ΓΓ Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων – Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού Καθηγητής, Οικονομικός Γεωγράφος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας