Αρθρογράφος

Δρ. Νίκος Αρβανιτίδης

Οικονομικός Γεωλόγος

Ο Δρ. Νίκος Αρβανιτίδης είναι Οικονομικός Γεωλόγος, Συντονιστής ευρωπαϊκών έργων στην Γεωλογική Υπηρεσία Σουηδίας. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Γεωλογικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Στοκχόλμης. Συντονιστής έργων κοιτασματολογικής έρευνας και διευθυντής περιφερειακής μονάδας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Ειδικός επιστήμονας στην Γεωλογική Υπηρεσία Φινλανδίας. Διευθυντής του τμήματος Οικονομικής Γεωλογίας στην Γεωλογική Υπηρεσία Σουηδίας Επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει υπάρξει Πρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ορυκτών πρώτων υλών του Οργανισμού Γεωλογικών Ινστιτούτων της Ευρώπης. Ειδικός γραμματέας και μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για Βιώσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ). Επίσης είναι μέλος της Ομάδας Προμήθειας Πρώτων Υλών της Κοινότητας, των ομάδων εργασίας κρίσιμων ΟΠΥ και σπανίων γαιών, των επιχειρησιακών ομάδων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες. Από το 1984 έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 35 έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως συντονιστής και εταίρος. Τέλος, δέκα χρόνια και πλέον, είμαι αξιολογητής προτάσεων και εκτελούμενων ευρωπαϊκών έργων. Ο Δρ. Νίκος Αρβανιτίδης αρθρογραφεί πάνω σε θέματα γεωεπιστημών, οικονομικής γεωλογίας, μεταλλευτικής στρατηγικής, βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείρισης αποβλήτων, περιβαλλοντικών ζητημάτων κ.α. στον ημερήσιο τύπο, σε περιοδικά και κοινωνικά μέσα και στις προσωπικές του ιστοσελίδες. Όλα αυτά τα χρόνια, βασική του επιλογή ήταν η προώθηση της εφαρμοσμένης γεω-επιστημονικής έρευνας με εξωστρεφή προσανατολισμό και πάντοτε σε συνδυασμό με καινοτομικές παρεμβάσεις και νέες ιδέες. Προσπαθώντας με απλό και προσιτό τρόπο να υπάρχει ανοικτή και άμεση επικοινωνία και διάλογος με την κοινωνία και τους πολίτες.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.