Αρθρογράφος

Στέλιος Αγγελίδης

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικευμένος Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Ειδικότητα Παθολογίας (Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»), Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδακτορική διατριβή με θέμα «Επίδραση ευρέως παλμού laser στη νεοκολλαγονογένεση», Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Αν. Μακεδονίας (Θράκης)


Σήμερα είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ιατρικού κέντρου κοσμητικής δερματολογίας “Narcissus” στην Αθήνα και Επιστημονικός συνεργάτης στο Απολλώνειο ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία.