Αρθρογράφος

Θεμιστοκλής Ζ. Ζανίδης

Πολιτικός Επιστήμονας - Διεθνολόγος

Ο Θεμιστοκλής Ζ. Ζανίδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό του ΕΑΠ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου στον τομέα «Στρατηγική Κουλτούρα Ελλάδας-Τουρκίας». Επιπροσθέτως, είναι φοιτητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Political Science (United Nations and Global Policy Studies) του Πανεπιστημίου Rutgers. Τέλος, είναι Μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών επιστημόνων (ΕΟΠΕ).