Αρθρογράφος

Θεόδωρος Σταματόπουλος

Καθηγητής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ο Θεόδωρος Σταματόπουλος είναι Καθηγητής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει διδάξει (από το 1990 μέχρι σήμερα ανελλιπώς) προ & μετα - πτυχιακά μαθήματα οικονομικών, χρηματοοικονομικών και ποσοτικών μεθόδων στην οικονομική, στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει γράψει δύο βιβλία στα Ελληνικά και δημοσιεύσει άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει εργαστεί (1996-2004) στον ιδιωτικό τομέα σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ως στέλεχος και οικονομικός διευθυντής, ενώ υπήρξε αιρετός σε διοικητικές θέσεις Προέδρου Τμήματος, (Ιδρυτής) Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και Αναπλ. Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας στο ΕΛΜΕΠΑ.