Αρθρογράφος

Τζόνη Τζανάρη

Ιδρυτής του ηλεκτρονικού δικτύου «Be Leaders» - Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας των Οικονομικών Θεματικών στη SAFIA. Απόφοιτος ΠΑ.ΠΕΙ.

Ο Τζόνη Τζανάρη (Johnny Janary) είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και είναι ιδρυτής του ηλεκτρονικού δικτύου «Be Leaders» και συντονιστής της ερευνητικής ομάδας των Οικονομικών Θεματικών στη SAFIA. Ήταν ερευνητής στην ίδια οργάνωση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, δημοσιεύοντας επιστημονικά άρθρα για θέματα Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και έχει πλήθος συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και προσομοιώσεις. Στο παρελθόν εργάστηκε επίσης ως εκπρόσωπος πωλήσεων σε Διαφημιστική εταιρία στην Αθήνα.