Αντιδρά η Θεσσαλία για 33 αιολικά πάρκα με 300 ανεμογεννήτριες στα Τρίκαλα

Ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός επισημαίνει ότι αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ορεινού όγκου, υποβαθμίζουν το περιβάλλον και απειλούν την κτηνοτροφία.
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ναι στην αιολική ενέργεια, αλλά όχι στην αλόγιστη τοποθέτησή τους, λέει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ουσιαστική αλλοίωση του χαρακτήρα της οροσειράς της Πίνδου από τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΣΠΗΕ (Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο περιφερειάρχης εντός της ορεινής ζώνης της Πίνδου στην Π.Ε. Τρικάλων, στην περιοχή του Ασπροποτάμου και της Μεσοχώρας σχεδιάζονται να υλοποιηθούν 33 Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με πάνω από 300 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος άνω του μισού Γιγαβάτ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόκειται, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, για μια «φαραωνική επέμβαση άνευ προηγουμένου που δεν ακολουθεί κανένα σχεδιασμό, υποβαθμίζει το περιβάλλον και επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία των περιοχών αυτών.

Συγκεκριμένα, όπως είπε: «η εγκατάσταση ΑΠΕ βιομηχανικού τύπου οδηγεί σε πλήρη υποβάθμιση του ορεινού τοπίου και οριστική απώλεια της τουριστικής και αισθητικής αξίας του, ακυρώνοντας κάθε προστιθέμενη αξία του για μια μελλοντική ήπια αξιοποίηση και πραγματικά πράσινη ανάπτυξη. Επίσης απειλείται η εκτατική κτηνοτροφία, μια πολύ βασική παραδοσιακή απασχόληση μεγάλης αξίας για τον ορεινό όγκο του Ασπροπόταμου και της περιοχής της Μεσοχώρας, εφόσον τα πολύγωνα χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ δεσμεύονται πλέον από τις εταιρείες παραγωγής με αμφίβολο καθεστώς. Κι ακόμα, με την εκτεταμένη ορεινή οδοποιία εξυπηρέτησης κατακερματίζονται οι βοσκότοποι. Πρακτικά μετά την εγκατάσταση των Αιολικών Σταθμών οι χρήσεις γης μεταβάλλονται δραστικά και ουδέποτε επανέρχονται στο πρότερο καθεστώς λόγω του μεγέθους της μη αντιστρεπτής επέμβασης. Οι αλλαγές χρήσης γης έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως μια από τις κύριες ανθρωπογενείς πιέσεις στην βιοποικιλότητα, αν όχι η πλέον κύρια. Με την εγκατάσταση του συνόλου των ΑΣΠΗΕ καθώς και τα συνοδά έργα -οδοποιία, χωματουργικά, δίκτυα μεταφοράς κλπ- ο χαρακτήρας και η φύση των χρήσεων αλλάζει δραστικά. Αυτό ισχύει τόσο κατά την κατασκευή όσο και την λειτουργία του έργου. Επίσης ούτε το ενεργειακό όφελος είναι τέτοιο που να δικαιολογεί τέτοιας έκτασης επέμβαση. Ο ΑΔΜΗΕ έχει υπολογίσει σε λιγότερη από 10% της εγκατεστημένης ισχύος την αποδοτικότητα των αιολικών».