ΕΚΤ: Οι χαμηλές πτήσεις των τραπεζικών μετοχών επηρεάζουν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη

Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες είδαν κέρδη λόγω των υψηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ κι όχι από την πίστη των επενδυτών σε αυτές.
via Associated Press

«Η χαμηλή αξία των τραπεζικών μετοχών στην Ευρωζώνη, επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη» αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά, ότι οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Τα τραπεζικά κέρδη αυξήθηκαν φέτος, κυρίως λόγω των υψηλότερων επιτοκίων της ΕΚΤ που επέτρεψαν στους δανειστές να αυξήσουν τα καθαρά τους έσοδα από τόκους, αλλά οι αποτιμήσεις στο χρηματιστήριο έχουν μείνει πίσω και πολλές τράπεζες φαίνεται να διαπραγματεύονται σε χαμηλότερα επίπεδα απ ότι συνήθως.

«Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς οι τράπεζες που αποτιμώνται χαμηλότερα από τους επενδυτές θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα δυσκολίες στην άντληση νέων μετοχών όταν χρειαστεί», αναφέρει η ΕΚΤ σε άρθρο της Financial Stability Review.

«Οι αδύναμες αποτιμήσεις μεταφράζονται άμεσα σε αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας», προσθέτει.

Η ΕΚΤ υποστήριξε ότι η έκθεση των τραπεζών στον αυξανόμενο εταιρικό πιστωτικό κίνδυνο, η αντίληψη της απόκτησης μετοχών ως περιουσιακά στοιχεία και η αυξανόμενη αβεβαιότητα για μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων, παίζουν σημαντικό ρόλο στις στάσιμες αποτιμήσεις.

Ορισμένες κυβερνήσεις της ευρωζώνης επιβάλλουν ήδη φόρους στις τράπεζες ενώ και ΕΚΤ συζητά την αύξηση των υποχρεωτικών αποθεματικών χωρίς αμοιβή, γεγονός που θα μείωνε τα κέρδη.