Επιχειρήσεις: Η επόμενη μέρα

Πώς επηρέασε η καραντίνα τις επιχειρήσεις και ποιά είναι η επόμενη μέρα για εργοδότες και εργαζόμενους;