ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
24/10/2018 07:31 EEST

Ώρα αποφάσεων για τα «κόκκινα» δάνεια

Ja_inter via Getty Images

Ανεβάζουν στροφές Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και κυβέρνηση προκειμένου το επόμενο διάστημα να είναι έτοιμο προς εφαρμογή το πλήρες σχέδιο για τη «θωράκιση» των τραπεζικών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίζουν να διατηρούν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκια τους. 

Το σχέδιο το οποίο θα παρέχει προστασία στο ενεργητικό των τραπεζών (Asset Protection Scheme) θα στηρίζεται στην παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες προκειμένου να μειώσουν την έκθεση τους σε «κόκκινα δάνεια». Το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα θυμίζει αυτό που εφαρμόστηκε στις Ιταλικές τράπεζες, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα στην τιτλοποίηση και στην συνέχεια στην πώληση των προβληματικών δανείων σε επενδυτές .

Πρόθεση τόσο των τραπεζικών ιδρυμάτων, όσο και του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινηθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα. Στόχος είναι μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα να αποτυπωθεί στον ισολογισμό των τραπεζών η μείωση των «κόκκινων δανείων». Άλλωστε, το σχέδιο που εξετάζεται και θα συζητηθεί με τους Θεσμούς το επόμενο διάστημα, θα εφαρμοστεί σε συνδυασμό με τα «εργαλεία» που έχει ήδη συμφωνηθεί να χρησιμοποιήσουν οι τράπεζες προκειμένου να περιορίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τους. 

Σε αυτά τα «εργαλεία» περιλαμβάνονται οι πωλήσεις σε ξένα funds πακέτων με «κόκκινα δάνεια», οι ρυθμίσεις των υφιστάμενων «κόκκινων δανείων», οι διαγραφές εφόσον κριθεί αναγκαίο, αλλά και οι πλειστηριασμοί προκειμένου με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες να περιορίσουν τις ζημιές τους. 

Ο δρόμος των διαπραγματεύσεων

Η επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου να βρεθούν και νέες ταχύτερες λύσεις για την μείωση των «κόκκινων» δανείων, κρίθηκε αναγκαία από την κυβέρνηση και τους Θεσμούς μετά την επίθεση την οποία δέχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές το προηγούμενο διάστημα.

Αν και οι εξελίξεις στα τραπεζικά ιδρύματα δεν έκρυβαν κάποια αρνητική έκπληξη προκειμένου να δικαιολογείται η μαζική πώληση τραπεζικών μετοχών, αναλυτές επιμένουν ότι η αμφιβολία για το εάν θα επιτύχει το μεταμνημονιακό σχέδιο για την Ελληνική Οικονομία σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προβλήματα του τραπεζικού κλάδου καθιστούν τα τραπεζικά ιδρύματα ιδιαίτερα ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Αντίστοιχα, η ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται στο εσωτερικό της Ιταλίας, μαζί με τις ανησυχίες για την πορεία της Οικονομίας της αλλά και των Ιταλικών τραπεζών συγκεκριμένα, επηρεάζει αρνητικά τις Ελληνικές τράπεζες. Σε αυτές τις ανησυχίες ήρθαν να προστεθούν και οι κλυδωνισμοί στις τιμές των ομολόγων διεθνώς, ως ένα μήνυμα ότι η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο μιας νέας κρίσης. 

Τις διαδικασίες προκειμένου να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των υφιστάμενων προβλημάτων επιτάχυνε και η αλλαγή στάσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) αναγνωρίζοντας πλέον ότι η Ελληνική Οικονομία μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους. Η μεταστροφή του Ταμείου θεωρείται ως μια ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελληνική Οικονομία, γεγονός που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην στάση που θα κρατήσουν οι ξένοι επενδυτές αναφορικά με τα σχέδια που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.