Συνάντηση με ένα «καλαμάρι-γουρουνάκι»

Ένα ασυνήθιστο πλάσμα στον βυθό της θάλασσας