Τι θα συμβεί στο σώμα μας αν καταναλώνουμε πέντε αυγά την εβδομάδα σύμφωνα με νέα έρευνα

Καλύπτει ένα κενό σχετικά με το πώς η κατανάλωση αυγών μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες σύστασης του σώματος.
tomislavvujnovicmedia / 500px via Getty Images

Μέχρι σήμερα, η βιβλιογραφία που εξετάζει τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ολόκληρων αυγών στα αποτελέσματα της υγείας εστίαζε κυρίως στους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας. Ωστόσο, υπήρχε ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία σχετικά με το πώς η κατανάλωση αυγών μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες σύστασης του σώματός μας. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Clinical Nutrition είχε στόχο να εκτιμηθεί η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών και των δεικτών σύστασης σώματος και να εξεταστεί εάν αυτή η σχέση διαμεσολαβείται από την πρόσληψη πρωτεΐνης σε νεαρούς ενήλικες.

Η μέθοδος

Ισπανοί ειδικοί συνέκριναν τη σύσταση του σώματος 355 πρωτοετών φοιτητών πανεπιστημίου, ηλικίας 18-30 ετών, για να ελέγξουν αν η κατανάλωση αυγών είχε κάποια πιθανή επίδραση. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία που χρησιμοποίησαν ήταν ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και η περίμετρος της μέσης. Η κατανάλωση αυγού και η πρόσληψη πρωτεΐνης (και τα δύο σε g/ημέρα/kg σωματικού βάρους) προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων 137 σημείων.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση τη συχνότητα της κατανάλωσης των αυγών: σε όσους έτρωγαν λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, μία έως τέσσερις φορές και τουλάχιστον πέντε φορές. Δεν εκτιμήθηκε, ωστόσο, από τους ερευνητές ο τρόπος παρασκευής των αυγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ολόκληρο βραστό αβγό μπορεί να έχει μόνο 78 θερμίδες, όμως ένα αβγό μάτι μπορεί να φτάσει και τις 213 θερμίδες, εάν συμπεριλάβουμε και τις θερμίδες από μια κουταλιά λαδιού.

Τα αποτελέσματα

Οι συμμετέχοντες που ανέφεραν υψηλή κατανάλωση αυγών (το περισσότερο πέντε αυγά ανά εβδομάδα) έδειξαν σημαντικά χαμηλότερο ΔΜΣ, βάρος/ύψος και ποσοστιαίες τιμές μάζας σωματικού λίπους και υψηλότερες τιμές ποσοστού άλιπης μάζας σώματος από εκείνους που ανέφεραν χαμηλή κατανάλωση αυγών (το λιγότερο ένα αυγό ανά εβδομάδα). Ωστόσο, αυτές οι σχέσεις δεν διατηρήθηκαν μετά την προσαρμογή για την πρόσληψη πρωτεΐνης.

Αντίστοιχα, μετά την προσαρμογή της ηλικίας και του φύλου, εκείνοι που έτρωγαν τα λιγότερα αυγά είχαν αναλογία περιφέρειας μέσης-ύψους λίγο λιγότερο από πέντε, σε σύγκριση με το 0,45 της ομάδας που κατανάλωνε σχεδόν καθημερινά. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, ένα χαμηλότερο σκορ είναι καλύτερο.

Το αποτέλεσμα

Η συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αυγών και της σύστασης του σώματος διαμεσολαβείται από την πρόσληψη πρωτεΐνης. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό από την άποψη της δημόσιας υγείας, υποδηλώνοντας ότι η υψηλότερη κατανάλωση αυγών (το περισσότερο 5 αυγά ανά εβδομάδα) μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο υγιή σύνθεση σώματος, ειδικά λόγω της υψηλότερης πρόσληψης πρωτεΐνης.