ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
09/01/2020 20:56 EET

Βορίδης: H αγροτική ανάπτυξη σε νέα τροχιά

Αμεση σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή, τον τουρισμό, με δράσεις που σχεδιάζονται.

Μέτρα σε κάθε επίπεδο ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Ο Μάκης Βορίδης, επισήμανε την άμεση σχέση που έχει η αγροδιατροφή με τον τριτογενή τομέα, τον τουρισμό, με στόχο την ενδυνάμωση και ανάπτυξη περιοχών που παράγουν ΠΟΠ προϊόντα, τα οποία αφήνουν το στίγμα της χώρας μας διεθνώς.

Ωστόσο, όλες οι κινήσεις που θα γίνουν στο εγγύς μέλλον, για την σύνδεση πρωτογενή και τριτογενή τομέα, προϋποθέτουν τη δρομολόγηση ενεργειών, σε κάθε επίπεδο, που θα βάλουν την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, σε νέα τροχιά.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάνοντας τον απολογισμό των σημαντικότερων δράσεων που έχει επιτύχει το Υπουργείο, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της Αγροτικής Ανάπτυξης και σημείωσε ότι το Υπουργείο έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από αυτές, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην επίλυση μίας σειράς ζητημάτων που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο για χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Μάκης Βορίδης ανέδειξε, μεταξύ άλλων, όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα:

 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή των αγροτικών συλλογικών σχημάτων στο 10%

 • Εισαγωγή νέου συνεταιριστικού νόμου που έχει ήδη δοθεί σε δημόσια διαβούλευση

 • Διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων

 • Μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω της μείωσης του φόρου των αγροτικών επιχειρήσεων από το 28% στο 20% και της δραστικής μείωσης του εισαγωγικού συντελεστή του φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%.

 • Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους παραγωγής, επήλθε μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%, ενώ θα ακολουθήσει και επιπλέον μείωση κατά 8% εντός του 2020. Παράλληλα διατηρήθηκε σταθερό το αφορολόγητο.

 • Ψηφίστηκε Νόμος για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (αγροτικά φωτοβολταϊκά).

 • Ψηφίστηκε διάταξη η οποία προβλέπει ότι ο βεβαιωμένος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το κρασί που δεν διατέθηκε μέχρι τις 31/12/18 μπορεί να επιστρέφεται ή να διαγράφεται.

 • Ενισχύθηκε η χρηματοδότηση της αγροτικής παραγωγής μέσω της υπογραφής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 80 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να μοχλεύσει πόρους της τάξης των 400 εκατ. Ευρώ.

 • Παράλληλα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ενεργοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ για τη στήριξη της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Ηδη για το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των 15.000 φακέλων, μετά και την επίλυση του θέματος του εύλογου κόστους, ώστε συνολικά να εγκρίνει το Υπουργείο επενδυτικά σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 600 εκατ. ευρώ. Οσο για το μέτρο των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων των παραγωγών και πληρώθηκε η 1η δόση ύψους 30 εκατ. ευρώ.

 • Πραγματοποιείται στενή συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών όσο και με τους εκπροσώπους των Τραπεζικών Ιδρυμάτων της χώρας για την καλύτερη προετοιμασία των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και την συνολικότερη υποστήριξη των επενδυτών στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

 • Τέθηκε σε εφαρμογή το νέο μοντέλο αναλυτικής στοχοθέτησης, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

 • Καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε πλάνο τακτικών τεχνικών συναντήσεων με επιτόπιες επισκέψεις σε κάθε Περιφέρεια, με στόχο την  επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν. 

 • Ενεργοποιούνται όλα τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και προκηρύχθηκαν, μετά από συντονισμένες προσπάθειες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών συνολικού ύψους 128 εκατ. ευρώ των Δασικών Μέτρων.

 • Ξεκίνησαν οι καταρτίσεις από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα των 16.000 νέων γεωργών που έχουν ενταχθεί στο σχετικό μέτρο από το 2017 και ήταν σε αναμονή για δύο και πλέον έτη.

 • Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της 1ης πρόσκλησης του μέτρου της προληπτικής προστασίας καλλιεργειών από φυσικές καταστροφές (αντιχαλαζική προστασία) από τον ΕΛΓΑ και εγκρίθηκαν 396 δικαιούχοι με 5,6 εκατ. ευρώ.

 • Για την ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος, ήδη προκηρύχθηκαν συνολικά μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ ύψους 250εκ. € που αφορούν κυρίως Δασικά και Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα, δράσεις του CLLD/LEADER καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οσον αφορά τις ενέργειες που θα γίνουν και τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν στη διάρκεια του 2020, ο υπουργός ανέφερε ότι δρομολογούνται:

 • Η νομοθεσία για τις Οργανώσεις και τις Ομάδες Παραγωγών (β’ τρίμηνο του 2020).

 • Το ερανιστικό, όπως το αποκάλεσε, νομοσχέδιο που αφορά ρυθμίσεις οι οποίες προκύπτουν ως ανάγκη από τις διάφορες Διευθύνσεις και τους εποπτευόμενους Οργανισμούς του Υπουργείου.

 • Το ασφαλιστικό των αγροτών (α’ τρίμηνο του 2020)

 • Η σύνταξη νόμου σχετικά με την ίδρυση ενός Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου σχετικά με τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτών.

 • Οι αλλαγές στο Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού με τη συμμετοχή σε αυτό και των προέδρων των εποπτευόμενων Οργανισμών.

 • Η συγκρότηση ενός δομημένου θεσμικού διαλόγου με φορείς, ανά τρίμηνο, με συγκεκριμένη ατζέντα προγραμματική και απολογιστική.

 • Η ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας (εντός του α’ τριμήνου του 2020).

 • Η προώθηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος νομοθετικών αλλαγών για τη χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών (επίσης εντός του α’ τριμήνου του 2020).

 • Η παρουσίαση μιας συνολικής παρέμβασης στο θέμα των αγροτικών ασφαλίσεων η οποί θα αφορά την κάλυψη των ζημιών, τα ασφάλιστρα, την ταχύτητα πληρωμής, τη δυνατότητα προκαταβολών και τη σχέση των παραγωγών με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές (β’ τρίμηνο του 2020).

 • Η σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με στόχο και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

 • Η διευθέτηση του ζητήματος των εργατών γης (α’ εξάμηνο του 2020).

 • Η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ η οποία είναι μια διαρκής διαδικασία που πιθανόν να ωριμάσει στο β’ εξάμηνο του 2020.

 • Η αντιμετώπιση του μιμητισμού και των ελληνοποιήσεων (α’ τρίμηνο του 2020).

 • Η επαναξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών (β’ τρίμηνο του 2020).

 • Η αξιοποίηση νέων επιστημονικών μεθόδων για την ενίσχυση και την αξιοπιστία των ελέγχων (γ’ τρίμηνο του 2020).

 • Η ομογενοποίηση της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των διεθνικών εγκλημάτων στον χώρο των τροφίμων (καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020).

 • Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit με την ψήφιση σχετικού νόμου τμήμα του οποίου ενδιαφέρει τη βιομηχανία τροφίμων και τους παραγωγούς μας.

 • Η υπογραφή με τις Περιφέρειες των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (α’ τρίμηνο του 2020).

 • Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη (β’ εξάμηνο του 2020).

 • Η σύνταξη και δημοσιοποίηση της απόφασης για την κλωνική επιλογή (β’ εξάμηνο του 2020).

 • Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου (γ’ τρίμηνο του 2020).

 • Ο σχεδιασμός και η ένταξη μεγάλου αριθμού αρδευτικών έργων (πέραν των 31 που ήδη έχουν προγραμματιστεί) σε συνδυασμό και με το επόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο καλών καλλιεργητικών πρακτικών και με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών ώστε η άρδευση να επιτυγχάνεται με κανόνες ορθής διαχείρισης.

 • Η επιτυχημένη συνέχιση της πρόληψης εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων.

 • Η εκπόνηση ενός προγράμματος αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών.

 • Η παρουσίαση εθνικού σχεδίου φυτοπροστασίας (Στο β’ εξάμηνο του 2020)

«Υπάρχουν πολλά ακόμη πράγματα που πρέπει να κάνουμε και τα οποία εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική. Και στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής και στην αύξηση του εισοδήματος  των παραγωγών όσο και στην προσπάθειά μας να συγκρατήσουμε ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα, να καταστήσουμε τον πρωτογενή τομέα μια ελκυστική δραστηριότητα, η οποία εξασφαλίζει ικανό και αξιοπρεπές εισόδημα και βεβαίως συμβάλλει αποφασιστικά και στη συνολική υπέρβαση που επιχειρεί η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει την κρίση,» ανέφερε ο υπουργός.