ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελιτισμός και αναξιοκρατία ενός πετυχημένου uschools via Getty Images