Αιγυπτος

Κυπριακού ενεργειακής πολιτικής ASSOCIATED PRESS
Ιστορικών μεταβολών Rawf8 via Getty Images