Αιγυπτος

Ιστορικών μεταβολών Rawf8 via Getty Images

ΔΙΕΘΝΕΣ

Κυπριακού ενεργειακής πολιτικής ASSOCIATED PRESS