Άνθρωπος

Εμείς απογοητευόμαστε από τον άνθρωπο και ο Θεός τον DEA / V. GIANNELLA via Getty Images

CULTURE

Ανθρωπιστική Παιδεία… εικονολάτρες και εικονοκλάστες araelf via Getty Images