Χαφτάρ

Ο Χαφτάρ στην Αθήνα: Στρατηγικές εκτιμήσεις και παράθυρα Reuters