Περιστατικά με υποψηφίους που χρησιμοποιούσαν «ψείρες» στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης