Δόκιμος Αξιωματικός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένστολος μουσουλμάνος δόκιμος αξιωματικός στο μνημόσυνο SAKIS MITROLIDIS via Getty Images