Θα καταφέρει η Ελλάδα να αποπληρώσει κάποια στιγμή τα χρέη της προς τους πιστωτές της;